Program Amacı

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA DUYURULAR VE DERS NOTU İÇİN FACEBOOK GRUBUMUZA KATILIN, TIKLAYINIZ!

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programının Amacı Nedir?

Katılımcıların, yetişkin eğitimciliği ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır.

Eğitici, eğitmen, eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar veya görev almak isteyenler için temel düzeyde hazırlanmış olan Eğitimcinin Eğitimi Programı; eğiticinin kurum çalışanlarına işin daha etkin, daha verimli ve amaca hizmet eder bir şekilde yapılması adına bilgi aktarımında bulunabilmesini sağlamak ve bu yöndeki beceri ve davranışlarını geliştirmek, çevresine model olan ve bu sorumluluğu paylaşan bir birey olmasını sağlamaktır.