Görev Yetki ve Sorumlulukları

EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA DUYURULAR VE DERS NOTU İÇİN FACEBOOK GRUBUMUZA KATILIN, TIKLAYINIZ!

Hemşirelik hizmetlerinin amaç ve felsefesi doğrultusunda, hastanede çalışan hemşire ve sağlık memurlarının ve idari personelin gereksinimlerine uygun olacak şekilde hizmet içi eğitim programlarını planlar, yürütür ve değerlendirir.

 • Hastanede göreve başlayan tüm personelin genel oryantasyon eğitimlerini planlar, yürütür ve değerlendirir; genel oryantasyon eğitimi sonrası birim oryantasyon eğitimlerini yaparak ve kurum prosedürleri ile belirlenmiş değerlendirme araçlarını kullanarak birime uyumlarını takip eder, kayıtlarını tutar (tüm çalışanlar için genel oryantasyon düzenler). Birim oryantasyonlarını takip eder ve birim oryantasyon formlarını arşivler.
 • İSG eğitimlerinin koordinasyonunu sağlar.
 • Hizmet alımı personelinin firma tarafından verilen eğitimlerini takip eder.
 • Hasta okulu eğitimlerinin koordinasyonunun sağlar.
 • Eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli hallerde ilgili kişi ve kurumlarla iş birliği yapar, eğitim ortamı için gerekli kaynak ve malzemelerin kontrolünü sağlar.
 • Hizmet içi eğitim planlarını oluştururken bilimsel gelişme ve yenilikleri, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından iletilen gereksinimleri, önemli gün ve haftaları göz önünde bulundurur.
 • Hastanede yapılan diğer eğitim programları ile koordinasyonu sağlamak üzere ilgili birimlerle sürekli iletişim halinde olur. Hemşirelerin birim bazında hazırlanan hizmet içi eğitim planlarının oluşturulmasında sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimleri ile ilgili önerilerde bulunur.
 • Hizmet içi eğitim ve genel oryantasyon eğitimine katılanlara ait kayıtların tutulmasını sağlar ve takibini yapar.
 • Gerçekleştirilen eğitim programlarını değerlendirir ve sonuçlara göre gerekli değişiklikleri yapar, belirlenen eksikliklere göre eğitim planlar.
 • Eğitim değerlendirmeleri sonucunda elde edilen katılım sonuçlarını Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ile paylaşır ve kurum olanakları ve prosedürleri doğrultusunda ödül sistemi (yeni sorumluluklar, katılım/teşekkür belgesi vb.) geliştirmeye çalışır.
 • Mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak için kongre, sempozyum, workshop vb. etkinliklere katılır. Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izler ve uygular.
 • Hemşirelik hizmetlerinin ve hasta bakımının geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapar ve projeler geliştirir. Gerçekleştirilen araştırma ve proje sonuçlarının klinik uygulamaya yansımasını sağlar. Hemşirelik alanında bilimsel araştırma ve çalışma yapmak isteyen hemşire ve sağlık memurlarına rehberlik eder.
 • Güncel ve mesleki yayınları izler, meslektaşlarını gelişme ve yeniliklerle ilgili bilgilendirir. Bilgi ve becerileri arttırmak amacıyla hemşire ve sağlık memurlarının kurum dışında düzenlenen kurs, kongre, sempozyum vb. etkinliklere katılımını teşvik eder.
 • Hasta ve hasta yakınları için bilgilendirme amaçlı broşür, afiş, kitapçık vb. hazırlar, hasta ve hasta yakınlarının eğitimine katkıda bulunur.
 • Hastalara verilen hemşirelik bakımı ve ilgili hemşirelik aktivitelerine yönelik standart, politika, hedeflerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar.
 • Kliniklerde hastalara verilen hemşirelik bakımını değerlendirmek üzere düzenli olarak ziyaret eder, hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtları gözden geçirir, verilen bakımı gözler ve değerlendirir; tespit edilen eksik ve hataların giderilmesine yönelik gerekli eğitimleri planlar, uygular ve değerlendirir.
 • Oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır